Terms and conditions

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our “Service” and agree to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”, “Terms”), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

 

Please read these Terms of Service and Payment, Shipping, and Other Information carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services.

 

Online Store Terms

 

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

 

Products or Services

 

Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are not subject to return or exchange.

 

We have made every effort to display as accurately as possible the images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor’s display will be accurate.

 

Prices and Payment

 

Prices for our products are subject to change without notice. We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time. We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension, or discontinuance of the Service.

 

User Comments, Feedback, and Other Submissions

 

If you send certain specific submissions (for example contest entries) or creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, ‘comments’), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate, and otherwise use in any medium any comments that you forward to us.

 

Personal Information

 

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy, click [here].

 

Changes to the Terms and Conditions

 

You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website.

 

Contact Information

 

Questions about the Terms of Service should be sent to us at [email protected].

 

Agreement

 

By using this Website, you represent and warrant that you are at least 18 years old and that you have read and agree to comply with these Terms of Service.

 

These Terms of Service set forth the entire understanding and agreement between you and wargameexclusive.com with respect to the Site.
 

Публічна оферта wargameexclusive.com
 

Наведений нижче текст є офіційною публічною пропозицією, (відповідно до ст. 633, 639, 641,
Цивільного кодексу України та ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію») укласти Публічний
Договір купівлі-продажу Товарів розміщених на Сайті wargameexclusive.com (надалі – Договір).
Покупець приймає (акцептує) умови цієї пропозиції (оферти) в момент оформлення Замовлення
шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення» або «Купити в один клік» на Сайті інтернет-
магазину, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з
його умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання, таким чином, своєї згоди
звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції і надає Продавцю
право скасувати Замовлення в односторонньому порядку.
Перед здійсненням купівлі Товару/Товарів та/або Замовленням Товару/Товарів на Сайті wargameexclusive.com уважно прочитайте цю Оферту.
 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 
1.1. wargameexclusive.com – ФОП «Мостова Любов Степанівна», місцезнаходження: 79000, Львівська обл., місто Львів, вул. Вишнева, будинок 14.
1.2. Продавець – ФОП «Мостова Любов Степанівна», або інший суб’єкт підприємницької діяльності (юридична особа
чи фізична особа-підприємець), Товар якого розміщено на Сайті.
1.3. Покупець – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі та без виключень умови Договору
(особа, яка здійснила акцепт Оферти) в порядку визначеному цим Договором.
1.4. Сторони – Продавець та Покупець.
1.5. Сайт wargameexclusive.com – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-
браузера, і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі
Інтернет за адресою https://wargameexclusive.com та призначений для надання інформації та
оформлення замовлення Покупця на підставі цього Договору.
1.6. Товар – опублікований на Сайті wargameexclusive.com перелік непродовольчих товарів та/або інших
видів товарів, щодо яких вказуються ціна, назва, опис. Також товар може супроводжуватися його
зображенням.
1.7. Веб-сторінка Замовлення – сторінка, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера,
і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет на на
Сайті wargameexclusive.com після натискання кнопки «Оформити замовлення» та призначена для
розташування інформації щодо Товару (найменування, асортимент, кількість та ціна Товару) перед
оформленням Замовлення.
1.7. Контент – об’єкти інтелектуальної власності, що опубліковані на Сайті wargameexclusive.com в
електронному (цифровому) форматі, що включає в себе текстові, зображувальні, аудіо або інші файли,
на які Продавець володіє майновими правами, що надані у різних форматах та призначені
для використання Покупцем в особистих цілях шляхом відтворення (перегляду) на обладнанні Покупця
задля забезпечення права Покупця на інформацію відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про захист
прав споживачів». Контент може відрізнятися в залежності від налаштувань браузера, комп’ютера,
мобільного пристрою, інше технічне обладнання Покупця.
1.8. Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання та доставку, за
вказаною Покупцем адресою, Товарів.
1.9. Представник Покупця – фізична особа, яка пред’явить роздруковане замовлення або інший
документ, що свідчить про укладання Договору з Продавцем.
1.10. Перевізник – юридична особа або фізична особа – підприємець, який прийняв на себе за
Договором обов’язки по доставці Товару до пункту призначення, зазначеного Покупцем.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати у
власність Товар Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.
2.2. Товар замовляється Покупцем виключно для особистих, сімейних, побутових потреб, не
пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
2.3. Контент може бути використаний Покупцем виключно в особистих цілях шляхом відтворення
(перегляду) виключно на обладнанні Покупця задля забезпечення права Покупця на інформацію
відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів». При цьому, при використанні
Контенту Покупець не має права:
– використовувати Контент яким-небудь способом з метою передачі третім особам або
забезпечення доступу третім особам до Контенту;
 
– використовувати Контент в підприємницьких цілях або з метою отримання вигоди/прибутку від
будь-якого використання;
– переробляти, модифікувати, упорядковувати, адаптувати, що передбачає внесення змін,
здійснюваних, включаючи, але не обмежуючись, в цілях функціонування Контенту на конкретних
технічному обладнанні Покупця, змінювати, поширювати, публічно показувати, опубліковувати
Контент і/або будь-які фрагменти та/або складові інших частин Контенту в глобальній мережі
Інтернет, імпортувати, здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат, публічно виконувати,
повідомляти в ефір або по кабелю, доводити до загального відома Контент;
– розміщувати Контент на будь-яких ресурсах таким чином, або вчиняти інші дії, за яких треті
особи можуть отримати доступ до контенту.
2.4. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і
повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його
умов.
 
3. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ
 
3.1. Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті, на умовах цього Договору.
3.1.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті wargameexclusive.com шляхом додавання обраних
Товарів у віртуальний «Кошик» та натисканням кнопку «Оформити замовлення». Найменування,
асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом цього Договору, визначаються у Замовленні
Покупця, розміщеному через Веб-сторінку Замовлення, які стають доступними після натискання кнопки
«Оформити замовлення». Якщо Покупець виявить бажання здійснити Замовлення (акцептувати
Оферту), він підтверджує своє Замовлення натисканням кнопки «Замовити».
3.1.2. Також Покупець може оформити Замовлення на Сайті wargameexclusive.com шляхом натискання
на кнопку «Купити в один клік».
3.2. При оформлені замовлення на Сайті wargameexclusive.com Покупець зобов’язаний надати про
себе наступну інформацію:
● Ім’я, прізвище;
● електронну пошту.
● адресу доставки Товару;
● контактний номер телефону;
● та іншу необхідну інформацію.
3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні Замовлення
інформації. У випадку наявності помилок та/або надання неповних даних в полях «Ім’я», «Прізвище»,
«Номер телефону» та інших, Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне
виконання Замовлення.
3.4. Покупець вправі оформити Замовлення на будь-який Товар, який представлений на сторінках
Сайту wargameexclusive.com. Кожний Товар може бути замовлений в будь-якій кількості. Виключення із
зазначеного правила вказані при описі кожного Товару у випадку проведення акцій, зняття Товару з
продажу та інше.
3.5. Після оформлення Замовлення, як вказано у п. 3.1.1. даного Договору, представник Продавця
відправляє повідомлення на контактний email Покупця з підтвердженням прийняття Замовлення.
Отримання email-повідомлення Покупцем є підтвердженням прийняття Замовлення Продавцем. В
подальшому представник Продавця може зв’язатися з Покупцем (по телефону або через електронну
пошту) для уточнення інформації щодо умов Замовлення та доставки. У разі натискання Покупцем на
кнопку «Стосовно замовлення не дзвонити, все ок», представник Продавця має право не зв’язуватися з
Покупцем (по телефону або через електронну пошту) для уточнення інформації щодо умов Замовлення
та доставки і це є підтвердженням Покупця щодо достовірності інформації наданої при оформленні
Замовлення. Відправка Замовлення/Замовлень може здійснюватися лише після повної оплати Товару
Покупцем.
3.6. Після оформлення Замовлення, як вказано у п. 3.1.1. цього Договору, представник Продавця
зв’язується з Покупцем (по телефону) для уточнення інформації щодо умов Замовлення та доставки.
Отримання SMS-повідомлення та/або email-повідомлення Покупцем щодо здійсненого Замовлення є
підтвердженням прийняття Замовлення.
3.7. Детальна інформація про Замовлення з зазначенням найменування, ціни, кількості вибраного
Товару, а також сума до оплати міститься на Веб-сторінці Замовлення та/або надсилається на
електронну адресу Покупця після оформлення замовлення та/або надсилається SMS-повідомленням
на зазначений Покупцем контактний номер телефону.
3.8. При неможливості замовлення, придбання та доставки Товару представник Продавця
повідомляє про це Покупця (по контактному номеру телефону або через електронну пошту).
3.9. При відсутності Товару Покупець вправі обрати інший Товар такої ж вартості або анулювати
Замовлення.
 
4. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
 
4.1. Ціна Товару на сторінках Сайту зазначається в гривнях за одиницю Товару та є
інформаційною.
4.2. Зазначена на Сайті ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.
Ціна на замовлений Товар не підлягає зміні після підтвердження прийняття замовлення відповідно до п.
3.5., 3.6. цього Договору.
4.3. Повна вартість замовлення складається із:
– вартості Товарів (з усіх розділів сайту) долучених у віртуальний кошик;
– вартості послуг з доставки Товару.
4.4. Порядок здійснення оплати за Товар визначається у розділі «Оплата» на Сайті wargameexclusive.com.
 
5. ДОСТАВКА ТОВАРІВ.
 
5.1. Способи, порядок та строки доставки Товару зазначені на Сайті wargameexclusive.com в розділі
«Кошик». Порядок та умови доставки замовленого Товару погоджуються Покупцем з представником
Сайту.
5.2. Доставка Товарів, які були замовлені та придбані Покупцем, здійснюється Продавцем або
третьою особою (Перевізником). При здійсненні доставки Товару, Товар передається безпосередньо
Покупцю, або Представнику Покупця, чи іншій вказаній Покупцем особі.
5.3. Для виконання зобов’язань за цим Договором Продавець має право залучати третіх осіб
(юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців) за договорами доручення, комісії, перевезення
тощо.
5.4. Вартість доставки Товару в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із адреси доставки замовлення та тарифів на доставку та оплачується Покупцем.
Тарифи на доставку можуть бути змінені обраним перевізником.
5.5. Сторони домовились, що зобов’язання Продавця за Договором вважаються виконаними після
передачі (отримання) Перевізником та/або залученою Продавцем третьою особою (юридичними
особами та/або фізичними особами – підприємцями) за договорами доручення, комісії, перевезення,
тощо замовлених Товарів (у разі здійснення доставки) або передачі (отримання) Покупцем замовлених
Товарів (у разі забору з пункту видачі Товару Покупцем самостійно).
5.6. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент
приймання-передачі Товару.
5.7. Порядок повернення Товарів визначається у розділі «Повернути/обміняти Товар».
 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 
6.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим
Договором.
6.2. Продавець не несе відповідальності за:
– за невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару через
відмінне відтворення кольорів моніторами персональних комп’ютерів окремих моделей та/або
налаштувань браузера, комп’ютера, мобільного пристрою, іншого технічного обладнання Покупця через
який він здійснює доступ до Сайту wargameexclusive.com;
– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;
– за затримку і перебої під час обробки Замовлення Продавцем та/або доставки Товару
Перевізником та/або залученою Продавцем третьою особою (юридичними особами та/або фізичними
особами – підприємцями) за договорами доручення, комісії, перевезення, тощо, які відбуваються з
причин, що знаходяться поза сферою його/їх контролю;
– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім
особам.
6.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду, яка була нанесена Покупцю внаслідок
неналежного використання ним Товарів, замовлених на Сайті wargameexclusive.com.
6.4. Сторони не несуть відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання своїх
зобов’язань за цим Договором, і не будуть вважатися такими, що порушили цей Договір, а також не
будуть мати права вимагати від іншої Сторони компенсації збитків, викликаних порушенням Стороною
умов цього Договору, які заподіяні в результаті такого порушення, якщо таке невиконання стало
результатом обставин непереборної сили («форс-мажорні обставини»).
6.5. Всі спори та/або суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань по цьому
Договору, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення спору та/або суперечки
протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту початку переговорів, Сторони мають право звернутися за
захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.
 
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 
7.1. Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору
Покупцем, в порядку передбаченому цим Договором.
7.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами взятих на них зобов’язань.
7.3. Сторони можуть достроково розірвати Договір за взаємною згодою.
 
8. ІНШІ УМОВИ
 
8.1. Всі відносини, що виникають з або пов’язані з цим Договором, зокрема, що стосуються його
дійсності, укладення, виконання, змін, припинення дії, тлумачення його умов, визначення наслідків
визнання його недійсним або порушенням, регулюються цим Договором та законодавством України.
8.2. Цей Договір відображає повну згоду між Сторонами щодо предмета Договору, а також заміняє
собою будь-які попередні договори, всі переговори, кореспонденцію, листи про наміри, а також будь-які
інші угоди Сторін стосовно питань, так чи інакше пов’язаних з цим Договором, в письмовій або усній
формі. Кожна Сторона безвідклично і беззастережно відмовляється від будь-якого права, яке вона
може мати щодо вимоги відшкодування збитків за та/або розірвання цього Договору через порушення
будь-якої гарантії, що не міститься в цьому Договорі, або будь-якого спотворення фактів, незалежно від
того, чи вони містяться, чи не містяться в цьому Договорі. Сторони погодилися, що вони досяли згоди
стосовно всіх істотних умов цього Договору.
8.3. Кожна Сторона визнає та погоджується з тим, що при укладенні цього Договору вона
покладалася на заяви та гарантії іншої Сторони, визначені за цим Договором. Ніщо в цьому Договорі не
виключає відповідальності за шахрайство або навмисне введення в оману.
8.4. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, без
попереднього повідомлення про це Покупця. Нова редакція цього Договору вступає в силу з моменту
опублікування її на Сайті.
8.5. Всі інформаційні матеріали та/або Контент, які представлені на Сайті wargameexclusive.com,
носять довідковий характер та не можуть в повній мірі передати інформацію про властивості та
характеристики Товару, включаючи колір, розмір та форми та іншого. Контент та/або інформаційні
матеріали можуть відрізнятися через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів
окремих моделей та/або налаштувань браузера, комп’ютера, мобільного пристрою, іншого технічного
обладнання Покупця через який він здійснює доступ до Сайту wargameexclusive.com. У випадку виникнення у
Покупця питань, які стосуються властивостей, характеристик Товару та іншого, Покупець має
можливість, перед оформленням замовлення, звернутися до Продавця за телефонами зазначеними на
сайті для з’ясування повної інформації про Товар.
8.6. Всі SMS-повідомлення, та/або email-повідомлення, які надіслані в ході виконання даного
Договору, вважаються офіційною кореспонденцією, є обов’язковими та переконливими доказами, а
також вважаються доцільними під час вирішення можливих претензій/спорів, що вникають з або по
відношенню до виконання цього Договору.
8.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Власним акцептування Договору або
реєстрацією на Сайті wargameexclusive.com (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає
згоду на збір та обробку власних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних
цілях (для здійснення Продавцем прямого та/або непрямого маркетингу), в тому числі для обробки
Замовлень, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку
(електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції,
розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту wargameexclusive.com.